Guangdong Guangya High School

No.1 Xiwan Road, Liwan District, Guangzhou

Tel: 020-81261232

Email: gdgyzx@163.com